รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
วันที่ 05/25/2016 | ขนาดไฟล์ 3.19 MB | ดาวน์โหลด 153 ครั้ง


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
วันที่ 11/27/2014 | ขนาดไฟล์ 4.27 MB | ดาวน์โหลด 322 ครั้ง


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
วันที่ 04/25/2014 | ขนาดไฟล์ 15.88 MB | ดาวน์โหลด 348 ครั้ง


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
วันที่ 11/01/2013 | ขนาดไฟล์ 4.3 MB | ดาวน์โหลด 324 ครั้ง


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
วันที่ 10/30/2012 | ขนาดไฟล์ 2.03 MB | ดาวน์โหลด 308 ครั้ง