ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักมาตรฐานฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม