แผนการจัดการความรู้

แผนปฎิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฎิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.83 MB || 26 เม.ย. 65 || 2 downloads
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.48 MB || 4 มี.ค. 64 || 13 downloads
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
822.35 KB || 12 มี.ค. 63 || 12 downloads
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.49 MB || 2 ก.พ. 63 || 13 downloads
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10.44 MB || 3 เม.ย. 62 || 216 downloads
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  1.14 MB || 21 มิ.ย. 64 || 0 downloads
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)
  2.26 MB || 20 เม.ย. 63 || 19 downloads