แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 -2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
25.37 MB || 2 เม.ย. 63 || 24 downloads
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
1.50 MB || 14 มี.ค. 63 || 5 downloads
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2555 - 2559 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2555 - 2559 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558
1.12 MB || 14 มี.ค. 63 || 2 downloads
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2555 - 2559 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2555 - 2559 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557
1.11 MB || 14 มี.ค. 63 || 2 downloads