แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.28 MB || 14 มิ.ย. 64 || 2 downloads
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ พ.ศ. 2560 - 2564
7.76 MB || 2 เม.ย. 63 || 17 downloads
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
  3.58 MB || 22 ก.ค. 63 || 4 downloads
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
  555.31 KB || 2 เม.ย. 63 || 3 downloads