คลังความรู้

แนวทางการจัดกิจกรรมออกค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการจัดกิจกรรมออกค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ให้กับโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ

การกระตุ้นเร้าพลัง เสริมสร้างแนวคิด ผลิต Project brief ตอบโจทย์คลินิกเทคโนโลยี เพื่อการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

การกระตุ้นเร้าพลัง เสริมสร้างแนวคิด ผลิต Project brief ตอบโจทย์คลินิกเทคโนโลยี เพื่อการประกันคุณภาพส

แฟชั่นนำสมัยด้วยผ้าฝ้ายพิมพ์สีจากธรรมชาติคุณค่าทั้งศาสตร์และศิลป์เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้

แฟชั่นนำสมัยด้วยผ้าฝ้ายพิมพ์สีจากธรรมชาติคุณค่าทั้งศาสตร์และศิลป์เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ อาจารย์พจน์ศ

ต้นแบบเมืองสมุนไพรพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ต้นแบบเมืองสมุนไพรพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมป

เมื่อไม่ใช่นักเขียน..แต่ถ้าเห็นความสำคัญงานวิจัยนักศึกษาก็สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้

เมื่อไม่ใช่นักเขียน..แต่ถ้าเห็นความสำคัญงานวิจัยนักศึกษาก็สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ อาจารย์อังศุมา ก้า

การวิจัยเพื่อนวัตกรรมการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานชุดฟ้อนหัตถกรรมนำนวัตวิถี เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกลุ่มหัตถกรรมบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

การวิจัยเพื่อนวัตกรรมการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานชุดฟ้อนหัตถกรรมนำนวัตวิถี เพื่อประชาสั

ต้นแบบแอพพลิเคชั่นการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกเจ้าของ

ต้นแบบแอพพลิเคชั่นการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออกเจ้าของ อาจารย์ ดร.อุดร  จิตจัก